Naujienos

Ugdymas pagal individualius gebėjimus ir poreikius

pav kauGegužės 22 dieną Utenos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui vyko į Kauną. Metodinės išvykos „Ugdymo proceso organizavimas, atliepiant individualius vaikų gebėjimus ir poreikius“ metu lankėsi Kauno Prano Daunio ugdymo centre ir jo ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Direktorė Raimonda Juknevičienė, pavaduotojos Lolita Andriuškevičienė ir Grita Strankauskienė dalinosi darbo patirtimi įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas bei teikiant kokybiškas švietimo, medicinines, konsultacines ir kitas paslaugas. Centro taikomus ugdymo būdus ir metodus ugdytiniams, turintiems autizmo spektro, įvairiapusių raidos sutrikimų, jų tėvų ir kitų bendruomenės narių poreikiams tenkinti galima sėkmingai panaudoti mūsų įstaigose.
Psichologė Toma Malvicė supažindino su centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus materialine technine baze, paslaugų įvairove, dirbančiais pedagogais. Specialusis pedagogas logopedas ekspertas Valdas Urbonavičius, specialioji pedagogė logopedė Genovaitė Raščiuvienė ir auklėtojas Virginijus Raščius pateikė gražių praktinių savo darbo pavyzdžių. Šioje įstaigoje dirbančių tikslas yra padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams kiek įmanoma geriau realizuoti save ugdymosi aplinkoje ir pritapti visuomenėje. Ačiū centro darbuotojams už nuoširdų priėmimą ir pasidalijimą gerąja patirtimi.

Įdomus buvo lankymasis ir susipažinimas su eksperimentine laboratorija „Pelkių mokykla“ VDU mokslo ir studijų centre.

Papildoma informacija