8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Psichologinė pagalba

PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ TEIKIA PSICHOLOGAI (REGISTRACIJA TELEFONU  (8 389 61 546)

Psichologinė pagalba mokiniams (vaikams) teikiama, kai kreipiasi:

 -   mokinys (savarankiškai);

 -   mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

  -    mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą

INDIVIDUALUS KONSULTAVIMAS

  • Kreipiasi vaikai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai),  mokytojai, kai vaikui:
  • -  rūksta pasitikėjimo savimi
  • -  trūksta problemų sprendimo įgūdžių
  • -  sunku suprasti ir išreikšti savo jausmus
  • -  sunkiai sekasi save kontroliuoti
  • -  dažnai aplanko mintys apie mirtį
  • -  vaikas patiria smurtą, prievartą, išgyvena netektį
  • -  vaikas jaučiasi per daug drovus, nepritapęs ar neprisitaikantis, vienišas, lengvai sugniuždomas, ilgą laiką liūdnas ir prislėgtas, nerimastingas ar labai susirūpinęs, praradęs susidomėjimą mėgstamais - dalykais, sapnuoja košmarus, jaučia, kad žmonėmis negali pasitikėti.

                           INDIVIDUALAUS PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO TVARKA <<<

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO GRUPĖS VAIKAMS

Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus vaikams veda psichologė. Užsiėmimai vyksta 2 valandas kartą per savaitę (viso 10 užsiėmimų). Vaikai į grupes gali kreiptis dėl emocijų, elgesio, bendravimo problemų. 

                           SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO GRUPĖS  TVARKA <<<


TĖVŲ KONSULTAVIMAS GRUPĖSE (EFEKTYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI)

Tikslas
1. Suteikti informacijos apie vaiko raidą ir poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais.
2. Padėti suprasti probleminio vaikų elgesio priežastis bei kas padeda kurti artimesnį bendravimą su vaiku.
3. Išmokti rodyti vaikui teigiamą dėmesį, taikyti pagyrimus ir apdovanojimus, skirti specialų laiką.
4. Mokyti atpažinti savo ir vaiko jausmus bei tobulinti jausmų valdymo sudėtingose situacijose įgūdžius.
5. Padėti suprasti, kodėl kai kurie tėvų naudojami auklėjimo būdai nėra veiksmingi, kaip tinkamai nustatyti ribas ir taisykles, vietoje bausmių vaiko drausminimui naudoti elgesio pasekmes.

Mokymai skirti tėvams ( globėjams, rūpintojams, seneliams ar kitiems asmenims, auginantiems ir auklėjantiems vaikus), kurie kartais jaučiasi sutrikę ir nežinantys, kaip elgtis su savo vaikais. Mokymuose gali dalyvauti vienas suaugęs šeimos narys, bet būtų gerai, jei kartu dalyvautų tie suaugusieji, kurie drauge augina vaiką (mama ir tėtis, mama ir močiutė, mama ir patėvis ar kt.) Vaikai šiuose mokymuose dalyvauti negali.

Mokymų forma - trumpos teorinės žinios, įvairios praktinės situacijos. Diskutuodami tarpusavyje tėvai mokysis į pabodusias kasdienes situacijas pažvelgti kitu žvilgsniu ir ieškoti naujų sprendimo būdų, bandys perprasti vaiko viduje slypinčias emocijas.Tėvai dalinsis patirtimi, mokysis efektyvių bendravimo su vaiku būdų.

Mokymų trukmė: 10 užsiėmimų po 2 valandas vieną kartą per savaitę. Grupėje gali būti nuo 6 iki 12 asmenų.

                     TĖVŲ KONSULTAVIMO GRUPĖSE TVARKA<<<