8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Specialioji pedagoginė pagalba

SPECIALIĄJĄ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ TEIKIA:

 

Logopedas - įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.

 

Specialusis pedagogas - atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Surdopedagogas - teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus.

 

Tiflopedagogas -  teikia specialiąją tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus.

 

Surdopedagogas - teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/rūpintojus), mokytojus.