8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Gabių vaikų įvertinimas

GABIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMAS:

 .

1. Gabių vaikų įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų, rūpintojai) prašymu.

 

2. Gabių vaikų įvertinimas atliekamas Berlyno intelekto struktūros testu jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas (BIS - HB).

 

3. Vaikų gabumų ir ypatingumų atpažinimą atlieka pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai.

 

4. Vaiko gabumų įvertinimas atliekamas Utenos rajono  pedagoginėje psichologinėje tarnyboje arba konkrečioje mokykloje.

 

5. Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas, atlikęs vertinimą, parengia išvadą tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaiko gabumų.