8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Lapkričio 22 d. vyko nuotolinė gerosios patirties sklaidos konferencija pagal projektą „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“.

Patirtimi dalinosi mokytojai praktikai iš Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Domeikavos, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijų. Konferencijoje dalyvavo Savivaldybių ir mokyklų administracijos atstovai, matematikos mokytojai, ugdymo karjerai specialistai ir kiti pageidaujantys.

Utenos Dauniškio gimnazijos pavaduotoja ugdymui Inga Tutkienė pristatė projekto idėją bei jos įgyvendinimą. Matematinių užduočių rinkinio pristatymo įžanginį žodį tarė doc. dr. Viktorija Sičiūnienė.

Konferencijos vaizdo įrašas.

Matematinių užduočių rinkinio pristatymo temos:

 1. Namų ekonomika, procentai (Utenos Dauniškio gimnazija);
 2. Tiesinė ir kvadratinė funkcijos (Kauno r. Domeikavos gimnazija);
 3. Situacijų modeliavimas (Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija);
 4. Reiškiniai, lygtys, lygčių sistemos (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija);
 5. Plokščiosios figūros, teiginiai. 

Projektinės veiklos metodikos pristatymas:

 1. Socialinis asmenybės tipas - Profesija šalia manęs (Utenos Dauniškio gimnazija);
 2. Meninis asmenybės tipas - Mokyklos atsipalaidavimo ir susikaupimo erdvė (Utenos Dauniškio gimnazija);
 3. Dalykinis asmenybės tipas - Jaunasis investuotojas (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija);
 4. Praktinis asmenybės tipas - Senų daiktų prikėlimas naujam gyvenimui (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija);
 5. Tiriamasis asmenybės tipas - Pats sau tyrėjas (Asmenybės tipas - tiriamasis) (Kauno r. Domeikavos gimnazija);
 6. Normatyvinis asmenybės tipas - Mano gyvenamoji vietovė skaičiais (Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija).

Ugdymo karjerai metodikų pristatymas:

 1. Praktikumai tėvams;
 2. Praktikumai mokiniams.

Donatas PuslysLapkričio 15 d. 13.00 val. Utenos švietimo centre vyks seminaras – diskusija „Iššūkiai demokratijai XXI amžiuje: nuo naujo pobūdžio tironijų iki meritokratijos krizės“. Lektorius D. Puslys. Renginys nemokamas. Registracija SEMI + sistemoje.

Donatas Puslys yra Vilniaus politikos analizės instituto Medijų ir demokratijos programos vadovas. Pagrindinės domėjimosi sritys – iššūkių demokratijai analizė, istorinės atminties politika, Vidurio ir Rytų Europos literatūra ir, žinoma, futbolas – ypač lietuviškas.

Lektoriaus planai yra paremti nauja akademine literatūra, kuri nagrinėja iššūkius demokratijai, tad tikrai gali praversti ir istorikams, ir etikos mokytojams, ir geografams, ir galbūt net lietuvių kalbos mokytojams, nes planuose naudoju ir grožinę literatūrą, pvz. Nabokovą, Undinę Radzevičiūtę, Czeslawą Miloszą.

Renginio dalyviai gali būti: istorikai, pilietiškumo mokytojai, geografai. Planai gali praversti istorikams, etikos mokytojams, ir geografams, ir galbūt net lietuvių kalbos mokytojams.

Seminarai švietimo pagalbos specialistams

20221107Utenos švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai įgyvendina Utenos rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Švietimo pagalbos specialistų psichikos sveikatos stiprinimas - 2022“, kuriuo siekiama plėtoti švietimo pagalbos specialistų asmenines ir profesines kompetencijas, gilinantis į esminius trauminių patirčių atpažinimo požymius, savalaikės pagalbos vaikui ir jo artimiausiai aplinkai organizavimo aspektus, stiprinant specialistų savitarpio supratimą ir palaikymą, gebėjimą spręsti darbines situacijas, didinant jų psichologinį atsparumą bei gerinant psichinę sveikatą.
2022 m. lapkričio 4 d. specialistai dalyvavo seminare „Kaip švietimo pagalbos specialistas gali padėti vaikui įveikti traumines patirtis“, o lapkričio 7 d. švietimo pagalbos specialistai rinkosi į poilsio ir renginių centrą „Alaušo slėnis“, kur dalyvavo patirtiniame lauko seminare. Švietimo pagalbos specialistai turėjo galimybę patirti bendrumo jausmą, išgyventi komandos jausmą netradicinėje aplinkoje, patirti teigiamų emocijų.
Švietimo pagalbos specialistų darbo specifika susijusi su tam tikromis įtampomis. Kaip greitai ir sėkmingai specialistas susitvarkys su įtemptomis situacijomis, priklauso nuo tam tikrų jo dalykinių ir asmeninių kompetencijų. Todėl, pasak projekto dalyvių, tikslinga būtų šį projektą tęsti toliau, sudarant galimybę specialistams nuolat reflektuoti savo patirtį, darbines situacijas, emocinę savijautą darbe.

Jurgita Bareišienė

Sėkmingas pasirodymas STEAM konkurse

IMG 9887 LargeUtenos Vyturių progimnazijos 5a klasės moksleivis Jonas Neseckas dalyvavo LINPRA (Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija) organizuotame STEAM konkurse.
Konkursui Jonas naudodamas Lego SPIKE robotikos konstruktorių, sukonstravo robotą - šuniuką „Sargį“, kuris susipažįsta su aplinka, seka pagaliuką, valgo kaulą, pyksta ir loja ant šukų, glostomas meilinasi, bet jei uždengiamos akys supyksta, o jei niekas su juo nebendrauja po 30 sekundžių robotukas užmiega.
Konkurse pavyko laimėti vieną iš trijų pagrindinių prizų: 200 eur „Elektromarkt“ čekį.
Mūsų mokyklos robotikos komandos „Žaibas“ atstovai š. m. spalio 21 d. vyko atsiimti prizo į parodą „Balttechnika 2022“, kuri vyko Vilniuje, LITEXPO parodų rūmuose.
Parodoje, LINPRA stende, Jonas su draugais keletą valandų demonstravo šuniuko veikimą parodos dalyviams ir žiūrovams, kurie liko sužavėti Jono kūriniu.
Po projekto pristatymo visa mūsų mokyklos delegacija apžiūrėjo „Balttechnika 2022“ parodoje demonstruojamas naujausias robotikos ir pramonės inžinerines sistemas, išbandė įvairias STEAM veiklas.
Planuojame ir ateityje dalyvauti tokiuose konkursuose, garsinti Utenos Vyturių progimnaziją ir mūsų laimės miestą Uteną.

Konkursui pateiktas projekto pristatymas >>>

Utenos Vyturių progimnazijos
Muzikos, IT ir robotikos mokytojas
Linas Vaitiekėnas

Lapkričio 3 d., 15.00–17.00 val., Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje (Gedimino prospektas 51, Vilnius) vyks viešoji konsultacija „Atnaujintas programos turinys kaip geresnio matematikos mokymo ir mokymosi prielaida“. Plačiau skaitykite čia >>>

Prisijungimo nuoroda: https://youtu.be/T-3e5QMxX04

Utenos Aukštakalnio progimnazija tęsia „Kokybės krepšelio“ veiklas

aukstakalnioAukštakalnio progimnazija nuo š. m. vasario mėnesio dalyvauja „Kokybės krepšelio“ projekte. Mokykla išsikėlė tikslą – Pasiekimų gerinimas ir ugdymo proceso tobulinimas atsižvelgiant į mokinių skirtybes ir poreikius.
1 uždavinys. Stiprinti mokinių pažinimą kuriant mokytojų bendradarbiavimo kultūrą.
2 uždavinys. Teikti mokiniams savalaikę ir įvairiapusę pagalbą plečiant mokymosi aplinkų ir būdų įvairovę.
Didžioji dalis veiklų planuotos 2022-2023 m. m., o 2022 m. vasario-birželio mėnesiais vykdyti pirkimai ir pasiruošimas pagrindiniam šių mokslo metų veiklų įgyvendinimui. Dalis veiklų, vykusių jau pirmąjį projekto pusmetį (daugiausiai pradinio ugdymo skyriuje), buvo sėkmingos ir leido tinkamai susiplanuoti kitų mokslo metų veiklas.
Mokinių pasiekimams nemažą reikšmę gali turėti tikslinga ir savalaikė pagalba vaikams. 2022 m. „Žiburio“ skyriuje pirmajame pusmetyje pradėto įgyvendinti „Kokybės krepšelio“ projekto lėšomis įsigyta priemonių, kurių dėka visos pedagogės gali teikti didesnę ir tikslingesnę pagalbą mokiniams, kai jiems to reikia. Taikant UMD mokymosi barjerų šalinimui puikiai pasitarnauja skaitymo liniuotės, dokumentų skaitymo kameros. Ludo Turris kaladėlės I-IV klasėse pritaikomos matematikos pamokose, padedant geriau suvokti ir spręsti užduotis. Jos taip pat kūrybiškai taikomos ir kt. dalykų pamokose. Balansinės kėdutės padeda judriems mokiniams geriau išlaikyti dėmesį, patogios pasirenkant ar keičiant darbo vietą. Grindų kėdės suteikia galimybę pritaikyti norimą erdvę mokymuisi. Vaikai labai džiaugiasi ir pagalbos mokiniui specialisčių naudojamais konstruktoriais, žaidimais smulkiosios motorikos gerinimui, kūrybiškumo sužadinimui, atsipalaidavimui, įsitraukimui į mokomąsias veiklas.
Kas dar bus įgyvendinta projekto metu? Didėja pagalbos, teikiamos mokiniams, apimtys ir įvairovė, praplėsta neformaliojo švietimo pasiūla, popamokinė veikla pradinukams. Atnaujintos fizinės aplinkos (mokyklos baldai), įrenginėjamas poilsio kambarys mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, praturtinti pagalbos mokiniui specialistų ir gamtos mokslų kabinetai, sukurta elektroninė informavimo sistema mokyklos fojė (progimnazijoje). Pavasarį numatytos projektinės veiklos lauke, tam įsigyti mobilūs baldai vidiniam mokyklos kiemui.
Tikimės, kad tiek mokiniai, tiek tėvai įvertins mokyklos indėlį siekiant efektyvesnio ugdymo proceso, kartu pasidžiaugs besikeičiančia mokykla.

Progimnazijos direktorė Jolita Kaziliūnė