8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Veiklos sritys

Švietimo centro veiklos sritis – švietimas (85)
Pagrindinė Centro veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59)

(Švietimo centro nuostatų II skyrius)