8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Pedagoginis psichologinis įvertinimas

KREIPIMOSI TVARKA

Pedagoginis psichologinis gebėjimų įvertinimas atliekamas vaikams nuo 3 iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialioje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir ugdomiems mokyklose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.

 

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO TVARKA <<<