8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Darbo užmokestis

 Utenos švietimo centro informacija apie darbo užmokestį

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2022 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas 
einančių darbuotojų skaičius
Vidutinis mėnesinis 
bruto darbo 
užmokestis (Eur)
UŠC
Direktorius  1  2662,51
Metodininkas  3 1395,15
Vyresnysis buhalteris  1  *
Švietimo paslaugų vadybininkas  2  1259,76
Valytojas  1  *
UŠC PPT padalinys
Padalinio vedėjas  1  *
Sekretorius  1  *
Specialusis pedagogas  2  2016,34
Logopedas  1  *
Socialinis pedagogas  1  *
Psichologas  4  2460,28
Tiflopedagogas  1  *
Surdopedagogas  1  *
Valytojas  1  *

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas