8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Projektai

2019-2021 m

 ESFIVP usc

logo cia

Projektas „Gera būti čia“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0028

Utenos švietimo centras kartu su partneriais VšĮ „Taip Kitaip“ ir keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“ vykdo Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Gera būti čia “ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0028

Trumpai apie projektą >>>

it_en_logo

ERASMUS+ PROJEKTAS „ANGLŲ KALBA IR IKT: TARPDISCIPLININIS POŽIŪRIS“

2020-2022 metais Utenos švietimo centras vykdo Erasmus+ suaugusiųjų strateginių partneryščių projektą „English and ICT: an Interdisciplinary Appoach“ („ Anglų kalba ir IKT: tarpdisciplininis požiūris“), Nr. 2020-1-ES01-KA204-082179.

Trumpai apie projektą >>>

Projekto viešinimas >>>

Pirmasis projekto partnerių susitikimas 2021 m. spalio 20-24 d. Sueco, Ispanijoje >>>

Antrasis projekto partnerių susitikimas 2022 m. vasario 20-26 d. Montichiari, Italijoje >>>

Trečiasis projekto partnerių susitikimas 2022 m. birželio 1-5 d. Collera, Ispanijoje >>>

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas 2022 m. liepos 11-18 d. Vezirköpru, Turkijoje >>>

Penktasis projekto partnerių susitikimas 2022 m. rugsėjo 18-22 d. Vilnius, Lietuvoje >>>

logo classroom1

„ERASMUS+ KA2 strategic partnership project “Trans-flipping the classroom"

„Atvirkštinės klasės metodo integravimas besimokančioje bendruomenėje“ Nr. 2019-1-ES01¬_KA204-063877
Projekto pradžia 2019-09-01, pabaiga 2022-08-31 (trukmė – 36 mėn.)

Trumpai apie projektą >>>

Išsamiai apie projektą >>>

Projekto partnerių italų viešinimo medžiaga >>>

Projekto partnerių susitikimas Utenos švietimo centre 2021 metų rugsėjo 21-25 dienomis >>>
Susitikimo nuotraukos >>>

Mobilumas mokymo(si) tikslais Ies La Puebla, Vicar, Ispanija 2022 m. balandžio 17-22 d. >>>
Susitikimo nuotraukos >>>

Mobilumas mokymo(si) tikslais Sofija, Bulgarija 2022 m. gegužės 3-7 d. >>>
Susitikimo nuotraukos >>>

nord plus logo

NPAD-2019/10016 - Keep an Aging Mind Sharp

Trumpai apie projektą >>>

 

 gera buti

Utenos švietimo centras kartu su partneriais Všį „Taip Kitaip“ ir keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“ vykdo Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą  „Gera būti“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0001.

Projekto tinklalapis >>>

kuryb erdve logo

Projektas „Kūrybiškumo erdvė“ (08.6.1-ESFA-V-911-20-0009)

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines veiklas, ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.

Plačiau apie projekto veiklas >>>

2021 06 21-23 Vaikų dienos stovykla „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“ >>>
2021 06 28-30 Vaikų dienos stovykla „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“ >>>

 logo lauko

Projektas „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Trumpai apie projektą pdf

Projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankiai pdf

Metodinių aprašų bankas pdf

 virtualus ugdymas 2019

2019 spalio 8 dieną pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto NR.
09.2.1-ESFA-K-728-02-0053 „VIRTUALUS VORATINKLIS“

Trumpai apie projektą >>>

Naujųjų medijų naudojimo ikimokykliniame ugdyme rekomendacijos pdf

 logo saul matematika

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005
„Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“.

Projekto metu sukurtas matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninis bankas.
Prisijungimo instrukcija pdf

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai pdf

2019-03-04 „Saulės“ gimnazijoje viešėjo Mažeikių rajono direktoriai pdf

dauniskio pr logo

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

Projekto vykdytojas: Utenos Dauniškio gimnazija.

Trumpai apie projektą pdf

Projekto pažangos stebėsenos įrankis pdf

Ugdymo karjerai metodikos 
Mokiniams pdf
Tėvams pdf

Matematinių užduočių rinkinių pavyzdžiai
Mokiniams pdf
Mokytojams pdf

Projektinės veiklos metodikos trumpas pristatymas pdf

Gerosios patirties sklaidos konferencija 2022-11-22

ne karys

Projektas „Vienas lauke - ne karys“ 08.4.2-ESFA-K-629-02-0016

Projekto tikslas.
14-18 metų amžiaus mokiniams iš Utenos apskrities patirtinio ugdymo pagalba suteikti galimybę sveikatingumą patirti per žaidimą, nuotykį, istoriją ar iššūkį.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis https://www.esf.lt/lt/
Projekto vykdytojas: Všį „Taip Kitaip“

Trumpai apie projektą pdf

4stichijos logo

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra
Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048
„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ įgyvendinimui

Trumpai apie projektą pdf

Plakatas jpg