8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Projektai

2019-2021 m.

logo classroom1

„ERASMUS+ KA2 strategic partnership project “Trans-flipping the classroom"

„Atvirkštinės klasės metodo integravimas besimokančioje bendruomenėje“
Projekto pradžia 2019-09-01, pabaiga 2022-08-31 (trukmė – 36 mėn.)

Trumpai apie projektą >>>

nord plus logo

NPAD-2019/10016 - Keep an Aging Mind Sharp

Trumpai apie projektą >>>

 

 gera buti

Utenos švietimo centras kartu su partneriais Všį „Taip Kitaip“ ir keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“ vykdo Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą  „Gera būti“ (09.2.1-ESFA-K-728 -01-0007).

Projekto tinklalapis >>>

kuryb erdve logo

Projektas „Kūrybiškumo erdvė“ (08.6.1-ESFA-V-911-20-0009)

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines veiklas, ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.

Plačiau apie projekto veiklas >>>

 logo lauko

2019 m. spalio 11 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068 ,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo

Tai ilgalaikis projektas, truksiantis iki 2021 m. spalio 11 d.

Trumpai apie projektą >>>

 virtualus ugdymas 2019

2019 spalio 8 dieną pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto NR.
09.2.1-ESFA-K-728-02-0053 „VIRTUALUS VORATINKLIS“

Trumpai apie projektą >>>

 logo saul matematika

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005
„Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“.

Projekto metu sukurtas matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninis bankas.
Prisijungimo instrukcija pdf

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai pdf

2019-03-04 „Saulės“ gimnazijoje viešėjo Mažeikių rajono direktoriai pdf