8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Projektai

2019-2021 m

 ESFIVP usc

logo classroom1

„ERASMUS+ KA2 strategic partnership project “Trans-flipping the classroom"

„Atvirkštinės klasės metodo integravimas besimokančioje bendruomenėje“
Projekto pradžia 2019-09-01, pabaiga 2022-08-31 (trukmė – 36 mėn.)

Trumpai apie projektą >>>

nord plus logo

NPAD-2019/10016 - Keep an Aging Mind Sharp

Trumpai apie projektą >>>

 

 gera buti

Utenos švietimo centras kartu su partneriais Všį „Taip Kitaip“ ir keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“ vykdo Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą  „Gera būti“ (09.2.1-ESFA-K-728 -01-0007).

Projekto tinklalapis >>>

kuryb erdve logo

Projektas „Kūrybiškumo erdvė“ (08.6.1-ESFA-V-911-20-0009)

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines veiklas, ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.

Plačiau apie projekto veiklas >>>

 logo lauko

Projektas „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Trumpai apie projektą pdf

Projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankiai pdf

Metodinių aprašų bankas pdf

 virtualus ugdymas 2019

2019 spalio 8 dieną pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto NR.
09.2.1-ESFA-K-728-02-0053 „VIRTUALUS VORATINKLIS“

Trumpai apie projektą >>>

 logo saul matematika

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005
„Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“.

Projekto metu sukurtas matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninis bankas.
Prisijungimo instrukcija pdf

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai pdf

2019-03-04 „Saulės“ gimnazijoje viešėjo Mažeikių rajono direktoriai pdf

vienas ne karys

Projektas „Vienas lauke - ne karys“ 08.4.2-ESFA-K-629-02-0016

Projekto tikslas.
14-18 metų amžiaus mokiniams iš Utenos apskrities patirtinio ugdymo pagalba suteikti galimybę sveikatingumą patirti per žaidimą, nuotykį, istoriją ar iššūkį.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis
Projekto vykdytojas: Všį „Taip Kitaip“

Trumpai apie projektą pdf