8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

UŠC PPT padalinys

Svarbi informacija

Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centras, kartu su Lietuvos traumų psichologijos asociacija, reaguodami į pagalbos ir paramos teikimą karo paveiktiems Ukrainos žmonėms Lietuvoje, parengė rekomendacijas, kaip kalbėtis bei palaikyti ką tik katastrofinius įvykius išgyvenusius žmones. Rekomendacijos gali būti naudingos kiekvienam, kuris užmezga kontaktą su tiesiogiai karo paveiktais žmonėmis, nori suteikti paramą bei palaikymą. Taip pat esame parengę rekomendacijas, kaip rūpintis savo emocine savijauta tokiu metu. Kviečiame dalintis su visais, kuriems jos galėtų būti naudingos. Šiuo metu rūpinamės, kad rekomendacijos būtų išverstos ir į kitas kalbas.

Rekomendacijas galite rasti čia.
Arba www.psichotraumatologija.lt (skiltyje: "Karas")

Šiame puslapyje ir ateityje įkelsime naujos šiuo metu aktualios informacijos ar resursų. Tad, jei jaučiate, kad tai jums būtų naudinga, galite vis apsilankyti tinklalapyje arba sekti naujienas mūsų Facebook puslapyje Trauma ir psichologinė pagalba. Ten pasidaliname visomis naujienomis.


Prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje daugeliui iš mūsų, ypač vaikams, kyla su tuo susijusių sunkių minčių, stiprių jausmų – nerimo, baimės, pykčio, nesaugumo. Kalbėti šia tema dažnam skausminga ir sunku. Nuo mūsų, suaugusiųjų reakcijų ir elgesio priklauso vaikų emocinė savijauta, saugumo jausmas, todėl labai svarbu kalbėti su vaikais šia tema, tinkamai atsakyti į jiems kylančius klausimus. 

Paramos vaikams centras parengė informacinę medžiagą, kaip kalbėti su vaikais apie tai kas dabar vyksta pasaulyje.

karas ukrainoje


 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštas Dėl pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo pdf

Utenos švietimo centro raštas Utenos rajono švietimo įstaigoms Dėl pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo pdf

Rekomendacijos mokytojams ir specialistams "Kaip sumažinti nerimą" arba "Gali dabar" žingsniai pdf

sp pagalba1

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia:

Logopedas – įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.

Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Surdopedagogas - teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus.

Tiflopedagogas –  teikia specialiąją tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus.

Surdopedagogas – teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/rūpintojus), mokytojus.

 Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos informacija pdf