Paslaugos

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. TS-277 
patvirtintos

UTENOS ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

UTENOS ŠVIETIMO CENTRE ESANČIOS EDUKACINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Papildoma informacija