8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankių sukūrimas bei jų taikymas

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068 „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšųlogo lauko

Siekiant, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) rezultatų stebėjimas, vertinimas būtų nuolatinis ir sistemingas, projekte parengti du pažangos vertinimo įrankiai bei susitarta dėl vertinimo įrankių taikymo periodiškumo. Tyrimų duomenys rodo, kad mokyklose, kur yra profesionaliai aptariami vaikų ugdymo(si) pasiekimų lūkesčiai ir ugdytinių daroma pažanga, ugdymo proceso kokybė yra geresnė, ugdytiniai palankiau integruojasi ir pasiruošia mokyklai ir nuosekliam mokymosi procesui bei mokykloje pasiekia geresnių rezultatų. Plačiau skaitykite čia pdf

 

Projekto „Ieškojimai ir atradimai“ seminaras „Smurto lyties pagrindu prevencija“"

12020 m. rugsėjo 10 d. Utenos rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai dalyvavo Utenos švietimo centro vykdomo projekto „Ieškojimai ir atradimai“ (finansuojamas Utenos r. savivaldybės) seminare „Smurto lyties pagrindu prevencija“, kurį vedė žmogaus teisių ugdymo ekspertė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnioji patarėja Vilma Gabrieliūtė. Seminare Švietimo pagalbos specialistai tobulino profesinius įgūdžius įvertinant ugdytinių poreikius bei gebėjimus suteikti savalaikę pagalbą vaikui ir jo artimiausiai aplinkai, užkertant kelią smurto atvejams. Nagrinėjo savo asmenines nuostatos į skirtingas lytis, jų tarpusavio bendravimą, sukuriantį pagrindą smurtui. Sužinojo daugiau apie smurto prigimtį, esmines jo priežastis, socialines/kultūrines lyties normas ir nelygybes.

NŠA maloniai kviečia 2020 m. rugpjūčio 24–28 dienomis dalyvauti vaizdo konferencijose. Jose atskiruose susitikimuose su mokyklų vadovais, mokytojais, IKT koordinatoriais ir IT administratoriais bus kalbama apie MOODLE, MICROSOFT TEAMS, GOOGLE CLASSROOM aplinkas nuotoliniam mokymui ir jų naujoves. Daugiau informacijos ir registracija >>>

Rugpjūčio 20 d. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) mokiniams, mokytojams ir mokyklų vadovams pristatė nuotolinio mokymo vadovą. Vadovas parengtas po išsamių konsultacijų su mokytojais, mokyklų vadovais ir socialiniais partneriais. Plačiau skaitykite čia >>>