8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Utenos švietimo centras koordinuoja lietuvių kalbos kursus Ukrainos piliečiams

Registracijos forma

Prašome pasidalinti šia mūsų žinute su asmenimis, kuriems tai gali būti naudinga. Dėkojame už Jūsų iniciatyvą.

LKM

Tarptautinio Erasmus+ suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekto „English and ICT: an Interdisciplinary Appoach“ dalyvių susitikimas Italijoje

enitVasario 20-26 d. Montichiari, Italijoje vyko Tarptautinio Erasmus+ suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekto „English and ICT: an Interdisciplinary Appoach“ dalyvių susitikimas. Kiekvienas projekto partneris į susitikimą delegavo grupelę besimokančiųjų („Studentų“).
Iš Utenos vyko 9 narių komanda – Ramunė Dasevičienė, Rita Diominienė, Tomas Karklinis, Darius Varanius, Rita Špokienė, Edita Kadūnienė, Linas Vaitiekėnas, Danguolė Kairienė ir Edita Ramelienė.

„Kartą per metus nukeliauk ten, kur dar niekad nesi buvęs“. (Dalai Lama). Siekis pažinti daugiakultūrio pasaulio įvairovę, įžvelgti tarpkultūrinius panašumus ir skirtumus, bei įgyti naujų patirčių ir įspūdžių – dovanoja akimirkas, kurios atminty išlieka ilgai.

Komandos stažuotė į Italiją, prasmingos veiklos jos metu, ne tik sustiprino komandos narių lyderystės kompetencijas, bet ir atskleidė pasidalytosios lyderystės principų aktualumo bei integralumo svarbą šiuolaikinio pasaulio kontekste. Įvairiose veiklose atsiskleidė kiekvieno komandos nario individualumas, stipriosios savybės, kompetencijos bei komandinio darbo įgūdžiai. Reprezentuotas mūsų gimtasis kraštas, pristatytas mūsų Lietuvos kulinarinis paveldas, išmoktos pasidalytosios lyderystės pamokos daugiatautėje ir daugiakultūrėje aplinkoje, sustiprinti komandos narių antreprenerystės ir lyderystės, kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Nuoširdžiai dėkojame mūsų nuostabiai KOMANDAI už bendrystę!

Ramunė Dasevičienė

ukraina  Ukrainiečių vaikų mokymas. Koordinatoriaus Utenos rajono savivaldybėje kontaktai +37038964054

  Rekomendacijos, kaip rūpintis savo emocine savijauta tokiu metu. Kviečiame dalintis su visais, kuriems jos galėtų būti naudingos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Džiaugiamės, didžiuojamės ir labai mylime mūsų Utenos švietimo centro direktorę, aktyvią Lietuvos švietimo sistemos tobulinimo puoselėtoją, gavusią Riterio kryžiaus ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“. Gera kartu dirbti, augti, mokytis 💛💚❤️

Skaityti daugiau...

Sausio mėn. 20, 25 – 28 ir 31 dienomis ministerija ir NŠA organizuoja mokinių pasiekimų vertinimui ir numatomiems pokyčiams aptarti skirtų renginių ciklą:

20 d. 13 val. filosofinė diskusija „Vertinimo vaidmuo siekiant numatytų ugdymo tikslų“

25 d. 13 val. NŠA diskusija „Vertinimo praktikos“

26 / 27 / 31 d. NŠA organizuotos dalykininkų diskusijos dėl kaupiamojo balo sandaros viduriniame ugdyme

28 d. 11 val. diskusija „Vertinimas: ką galima daryti kitaip?“

NŠA kviečia pagal galimybes dalyvauti numatytuose renginiuose. Išankstinės registracijos nėra,

Prisegtame dokumente išsami renginių ciklo darbotvarkė ir nuorodos prisijungimui į renginius.

„Vaikų žemė" kviečia į Kultūros paso edukacijas ir pristato Baltijos šalių autorių knygiukus!

knygos autoriai