8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

BP projektų pristatymai gegužės mėnesį

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia į organizuojamus informacinius renginius mokytojams dalykininkams, skirtus susipažinti su Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.
Šią savaitę bus pristatomi Tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir literatūros BP (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) BP, Pradinio ugdymo (matematika, informatika, sveikata ir fizinis ugdymas) BP, Informatikos BP projektai.

Datas ir nuorodas rasite čia.

Konsultacijos abiturientams

Vilniaus universitetas per gegužės ir birželio mėnesius rengia nemokamų konsultacijų abiturientams ciklą. Konsultacijas ves Vilniaus universiteto lektoriai, doktorantai ir profesoriai, kurie padės pasirengti artėjantiems valstybiniams brandos egzaminams.

Dar yra laisvų vietų, būtina registracija

VŠĮ Edukraftas pristato „Minecraft“ akredituotų mokymų planą pedagogams!

minecraftKuo mokymasis, naudojant „Minecraft“ yra naudingas mokytojams ir mokiniams? Pagal atliktą „Vanderbilt“ tyrimą 92% mokytojų teigė daugiau naudosiantys el. žaidimus ateityje, nes juos mato, kaip būtiną mokymosi priemonę dėl jų teigiamos įtakos mokinių rezultatams. Karsenti ir Bugmann (2017, Kanada) tyrime nagrinėtas „Minecraft“ edukacinis potencialas ir nustatyta, jog pradinės mokyklos mokiniams padidėjo motyvacija mokytis, pagerėjo skaitymo ir rašymo įgūdžiai, tobulinamas autonomiškumas, padidėjo bendradarbiavimas tarp mokinių, pagerėjo problemų sprendimo ir viešojo kalbėjimo gebėjimai, informacijos ieškojimo kompetencija, programavimo ir logikos įgūdžiai, didesnis mokinių pasitikėjimas savimi akademinėje srityje.
Programą sudaro 5 moduliai, kiekvienas trunka 16 val. Sudėjus visus modulius, mokymai iš viso yra 80 val.
Pirmas modulis (16 val.) – „Interaktyvaus mokymosi galimybės Minecraft aplinkoje“. Pirmo modulio turinyje bus nagrinėjami tokie klausimai: Kaip žaidimai gali padėti įgyvendinti atnaujintas bendrojo ugdymo bendrąsias programas? Kokia švietimo ateitis? Kaip motyvuoti mokinius ugdytis šiandienai ir ateičiai aktualius įgūdžius?
Antras modulis (16 val.) – „Įvadas į virtualios erdvės pamokas“. Modulį sudaro: įrankiai, naudojami kurti Minecraft turinį, ir paprasčiausios funkcijos valdyti klases.
Trečias modulis (16 val.) – „Skaitmeninio turinio kūrimas Minecraft erdvėje“. Modulio eigoje dalyviai mokysis kurti pamokas Minecraft erdvėje. Susipažins su pamokų įvairove. Analizuos sukurtas pamokas.
Ketvirtas modulis (16 val.) – „Bendrųjų kompetencijų ir dalyko turinio integravimo galimybės Minecraft aplinkoje“. Šiame modulyje bus gilinamos žinios kaip atskiri mokomieji dalykai gali būti sujungti per Minecraft.
Penktas modulis (16 val.) – „Tarpdalykinio, integruoto ugdymo turinio kūrimas Minecraft aplinkoje“. Dalyviai gilins žinias apie Minecraft pasaulį, mokysis kurti integruotas pamokas bei sužinos sudėtingesnes žaidimo funkcijas ir nustatymus.
Programa akredituota Utenos švietimo centre. Programos kodas 213002517
Norėdami sužinoti daugiau apie mokymus ar į juos užsiregistruoti, rašykite laišką el. p. adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Programų projektų pristatymai mokytojams dalykininkams

Mokytojai dalykininkai kviečiami į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi renginiai – balandžio 20 d. (Technologijų bendroji programa) bei balandžio 22 d. (pradinio ugdymo bendrosios programos: lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities). Nuorodos į renginius bei jų programos.

Balandžio 21 ir 22 d. vyks projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys pagrindiniame ugdyme“.
Dalyviai – progimnazijų bei pagrindinių mokyklų vadovai ir pedagogai.
Renginio programa

LL12021 m. balandžio 8 d. virtualioje aplinkoje vyko projekto LL3 regioninis forumas „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“.
Violetos Develienės straipsnį apie šį forumą skaitykite www.etaplius.lt

SUSITIKIMAI SU ŠALIES MOKYKLŲ VADOVAIS DĖL UTA

NŠA kviečia visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA).
Pirmasis susitikimas jau balandžio 14 d.

Renginių metu bus pristatomos UTA veiklos, aptarti nuveikti darbai, pristatomi planuojami procesai bei kiti svarbūs aspektai, kurie bus aktualūs direktoriams bei jų pavaduotojams.

Balandžio 14 d. susitikimo programa

Patirties sklaida respublikinėje konferencijoje

Balandžio 8 d. vyko respublikinė konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“, kurią nuotoliniu būdu organizavo Marijampolės J. Totoraičio progimnazija. Konferencijos tikslas pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių formų, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. Prisijungę 1254 dalyviai turėjo galimybę išklausyti 2 sėkmės istorijas, net 30 informatyvių pranešimų, tarp kurių ir mūsų mokyklos vyr. mokytojos R. Juodvalkienės „Informatikos pradmenys pradinėse klasėse“, bei mokytojos metodininkės L. Šapokienės „Informatika be kompiuterio – pamokos prieskonis“. Mokytojos pasidalino gerąja patirtimi, idėjomis bei praktinėmis įžvalgomis, įgytomis integruojant IKT įvairiose mokomųjų dalykų pamokose, vedamose įprastu ir nuotoliniu būdu.
Konferencijos įrašą galima pamatyti Yotube kanale:
I dalis nuoroda peržiūrai
II dalis (mokytojų dalykininkų grupė) nuoroda peržiūrai
II dalis (pradinių klasių mokytojų grupė) nuoroda peržiūrai