Naujienos

Lyderystės įgūdžių mokymai „Z lyderių laikas“

lydmokBirželio 12-13 dienomis, Dubingiuose, „Auksinėje girioje“, 24 pirmų ir antrų klasių seniūnai iš Utenos rajono gimnazijų, dalyvavo lyderystės įgūdžių stiprinimo mokymuose pagal Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių tarybos projektą „Z lyderių laikas“, kurį finansavo Utenos rajono savivaldybė. Dvi dienas vaikai mokėsi lyderystės, akis į akį susidūrė su savo baimėmis, nepasitikėjimu, priėmė visus gamtos ir žmogaus jiems siųstus iššūkius, įveikė visas kliūtis, grįžo dvasiškai ir fiziškai stipresni, visapusiškai užaugę. Keletas vaikų atsiliepimų apie įvykusius lyderystės mokymus:
„Ši stovykla, man paliko pačius nuostabiausius prisiminimus, iššūkius, kurių tikriausiai nebūčiau įveikus gyvenime. Atvykti į šią stovyklą buvo vienas, iš geriausių dalykų gyvenime“, Kamilė Ginaitytė, Dauniškio gimnazija. Visą straipsnį skaitykite čia pdf

logo erasmus plus1

Erasmus+ projekto „Challenge - engage, investigate, act“ dalyvių susitikimas Utenos Vyturių progimnazijoje

vyt2019 m. gegužės 26 d. į Uteną sugužėjo 17 mokinukų ir 11 mokytojų iš penkių užsienio šalių: Ispanijos, Lenkijos, Turkijos, Bulgarijos ir Rumunijos.
Gegužės 27d. Utenos Vyturių progimnazijos bendruomenė pasitiko svečius mokyklos vadovų ir projekto koordinatorių sveikinimais, liaudiškomis mokytojų A. Šimonelienės ir A. Guobužienės vadovaujamo etnografinio ansamblio dainomis, 4a klasės skudutininkų melodijomis bei spektakliu, kurį paruošė 7a klasės mokiniai su bibliotekos vedėja D. Slavinskienė. Lydimi mūsų mokyklos aktyviai į projekto veiklas įsitraukusių 5a klasės mokinukų svečiai apžiūrėjo mokyklos erdves. Svečiai susipažino su robotikos, kūrybiškumo, muzikiniu ir interaktyviuoju klubais. Į virtualios realybės išbandymus ir interaktyvių grindų užduotis įsitraukė ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Projekto dalyviai ir Vyturių mokyklos 7a bei 8a klasės mokiniai dalyvavo fizikos pamokoje, kurią vedė fizikos mokytoja R.Datkūnienė, Dalyviai praktinių užduočių metu tyrinėjo šviesos lūžį akies lęšyje, vaizdų susidarymą tinklainėje ir atspindį kaip šviesa patenka į akį. Antroje dienos pusėje svečiai susipažino su tradiciniais lietuviškais patielais bei lavino anglų kalbos ir komandinio darbo įgūdžius smagiai bendraudami boulingo klube, lydimi mokytojų L. Vaitiekėno, R. Paukštienės, E. Ramelienės ir A. Savicko. Visą straipsnį skaitykite čia >>>.

Utenos švietimo centro birželio mėnesio renginių planas pdf

Ugdymas pagal individualius gebėjimus ir poreikius

pav kauGegužės 22 dieną Utenos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui vyko į Kauną. Metodinės išvykos „Ugdymo proceso organizavimas, atliepiant individualius vaikų gebėjimus ir poreikius“ metu lankėsi Kauno Prano Daunio ugdymo centre ir jo ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Direktorė Raimonda Juknevičienė, pavaduotojos Lolita Andriuškevičienė ir Grita Strankauskienė dalinosi darbo patirtimi įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas bei teikiant kokybiškas švietimo, medicinines, konsultacines ir kitas paslaugas. Centro taikomus ugdymo būdus ir metodus ugdytiniams, turintiems autizmo spektro, įvairiapusių raidos sutrikimų, jų tėvų ir kitų bendruomenės narių poreikiams tenkinti galima sėkmingai panaudoti mūsų įstaigose.
Psichologė Toma Malvicė supažindino su centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus materialine technine baze, paslaugų įvairove, dirbančiais pedagogais. Specialusis pedagogas logopedas ekspertas Valdas Urbonavičius, specialioji pedagogė logopedė Genovaitė Raščiuvienė ir auklėtojas Virginijus Raščius pateikė gražių praktinių savo darbo pavyzdžių. Šioje įstaigoje dirbančių tikslas yra padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams kiek įmanoma geriau realizuoti save ugdymosi aplinkoje ir pritapti visuomenėje. Ačiū centro darbuotojams už nuoširdų priėmimą ir pasidalijimą gerąja patirtimi.

Įdomus buvo lankymasis ir susipažinimas su eksperimentine laboratorija „Pelkių mokykla“ VDU mokslo ir studijų centre.

zenklas 2015 04 13IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS 
PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009

„KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

RS1Projekte „Kūrybiškumo erdvė“ dalyvauja trys Utenos miesto įstaigos: Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija ir Neformalaus ugdymo centras.
Projekto tikslas - mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą .
Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jaunimas.
Siekiant sumažinti tikslinės grupės socialinę atskirtį, ES struktūrinių fondų pagalba projekto metu, įsigijus reikiamos įrangos bei edukacinių priemonių, būtų vykdomos įvairios sociokultūrinės veiklos (renginiai, šešios 3 dienų trukmės kūrybinės stovyklos, interaktyvaus klubo, muzikinio klubo veiklos ir kūrybiškumo klubo veiklos, šešios pažintinės išvykos), skatinančios tikslinės grupės dalyvių kūrybiškumą, domėjimąsi technologijomis, inžinerija, ugdančios saviraišką. ES lėšos būtų panaudotos dvidešimčiai savanorių, kurie padės teikti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui, apmokymui. Parengti savanoriai bendradarbiaudami padės įgyvendinti Utenos mieste vykdomas projektines veiklas. Suburtas savanorių tinklas bei sukaupta jų patirtis padės plėtoti kitus mieste vykdomus projektus bei užtikrinti jų tęstinumą.
Vykdant projektą bendrųjų įgūdžių mokymuose dalyvaujantys savanorių, įgiję pedagoginių ir psichologinių žinių, talkina įvairiose projekte numatytose veiklose: 2019 metų balandžio 24-26 dienomis (per mokinių pavasario atostogas) 1 -5 klasių mokinių, patiriančių vienokią ar kitokią socialinę atskirtį, grupėms buvo organizuotos dvi trijų dienų stovyklėlės, kuriose dalyvavo per trisdešimt vaikų (filmas apie stovyklos akimirkas https://youtu.be/7yZWPYfOkxA), gegužės 14 d. ir 16 d. vaikams ir jaunimui buvo suorganizuotos išvykos į Kauną ir Vilnių, perkama įranga ir priemonės nuo rugsėjo mėnesio pradėsiantiems veikti trims vaikų užimtumo klubams: interaktyviam, muzikiniam ir kūrybiškumo.

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Atspindžiai“

paroda01Gegužės 2 d. gimnazijos dailės galerijoje atidaryta mokinių technologijų kūrybinių darbų paroda „Atspindžiai“. Darbus įvairiomis technikomis sukūrė mokiniai iš Utenos Krašuonos, Aukštakalnio, Rapolo Šaltenio ir Vyturių progimnazijų, „Saulės“ ir Adolfo Šapokos gimnazijų bei Utenos raj. Daugailių pagrindinės mokyklos. Tai įvairūs megzti,velti, siuvinėti, siūti rankdarbiai, dirbiniai iš medžio, molio, šiaudų, savo tematika apimantys kartų komunikavimą, idėjų sąsajas iki naujų formų ir medžiagų ieškojimo, antrinio dizaino apraiškų.
Parodos darbų autorius ir jų mokytojus pasveikino gimnazijos direktorius S. Brasiūnas. Jaukia ir pavasariu dvelkiančia galerijos aplinka pasidžiaugė ir padėkas technologijų mokytojams įteikė Utenos švietimo centro metodininkė R. Dasevičienė.

Papildoma informacija