Naujienos

Kūrybingų Naujųjų mokslo metų!

kurybines partnerystesPrasidedantys 2012–2013 mokslo metai visiems mums reiškia naują etapą, žadantį atradimus ir pokyčius. Tai šventė ir naujo laikotarpio atskaitos pradžia ne tik švietimo sektoriaus atstovams, bet ir mokiniams, tėvams ir vietos bendruomenėms.
Naujųjų mokslo metų proga sveikiname vis gausėjančias „Kūrybinių partnerysčių“ projekto dalyvių gretas ir linkime nesustoti ieškant, keliant klausimus bei įtraukiant kitus.

Skaityti daugiau...

Mokytojų atestacijos nuostatų projektas ir kvalifikaciniai reiklalavimai mokytojui

Informuojame Jus, kad Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje http://www.smm.lt/oktkitap/index.htm yra paskelbti teisės aktų projektai, kuriems labai laukia pasiūlymų.

Utenos švietimo centro rugsėjo mėnesio renginių planas pdf

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos (toliau – Koncepcija) paskirtis – pasiūlyti šiuolaikinę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sampratą bei teisinius ir administracinius mechanizmus, kurie leistų įtvirtinti pedagoginių darbuotojų (mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, individualizuotas ar socialinių įgūdžių ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistų) (toliau  kartu – pedagogai) nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo asmeninę ir institucinę motyvaciją, užtikrintų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir tikslingą bei veiksmingą lėšų, skiriamų iš biudžeto pedagogų kvalifikacijai tobulinti, naudojimą. Koncepcija teisiniu požiūriu bus įgyvendinta pakeitus atitinkamus teisės aktus.

Skaityti daugiau...

Senjorų savanorystė – neatrastos galimybės gyvenimo baruose

Dovilė FRANCKEVIČIENĖ

Nuo birželio 13 dienos Utenos rajone, Tauragnuose, pagal savanorystės plėtojimo projektą „Prarasti horizontai – nauja pradžia“ svečiuojasi Didžiosios Britanijos, Rekshamo bendruomenės atstovai: Irene Thompson, Linda White, Penny Jones ir Graham Thompson. Šis užsieniečių vizitas yra organizuotas Caer Alyn Paveldo projekto ir Utenos švietimo centro, vadovaujantis Grundtvig mokymosi visą gyvenimą programa.

Skaityti daugiau...

Papildoma informacija