8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Renginys „Partnerystės dialogas – dalinamės projektų patirtimi“

01Vasario 25 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko Utenos miesto vietos veiklos grupės organizuotas renginys „Partnerystės dialogas – dalinamės projektų patirtimi“. Renginyje dalyvavo ir patirtimi pasidalino projektų vykdytojai, kurie įgyvendina projektus pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos finansuojamas veiklas.

Renginio metu dalyviai galėjo susipažinti su devyniais projektais. Utenos švietimo centras ir Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka pristatė vaikams ir jaunimui skirtus sociokultūrinius projektus „Gera būti“, „Kūrybiškumo erdvė“ ir „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas“. Projektų koordinatorės Regina Mikalauskienė, Ramunė Sabaliauskienė ir Miglė Lapinienė papasakojo apie vykdomas veiklas, o renginio svečius, pasipuošę kaukėmis, sveikino ir Užgavėnių blynais vaišino mažieji projekto dalyviai. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė dalinosi mintimis apie jų vykdomą projektą „Pokyčių keliu“, skirtą kompleksinės pagalbos teikimui socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Utenos kraštotyros muziejus vaišino meduoliais, iškeptais pagal senovinį kulinarinio paveldo receptą, kuriuos išmoko gaminti kartu su jų vykdomo projekto „Šviesioji gyvenimo pusė“ dalyviais ir savanore Dalia Urboniene. Apie neformalias verslumo skatinimo iniciatyvas projektuose „Verslo degustacija“ ir „Nauji gebėjimai – naujos galimybės“ pasakojo Utenos kolegijos dėstytojos Vaida Steponėnienė ir Dalia Stunžėnienė, o teikiamą pagalbą jaunam verslui – projekto „Elektroninės prekybos startas pasaulinėse rinkose“ vadovė Inga Samušienė.

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos veiklų įgyvendinimui numatyta 1 403 900 Eur suma, kurią sudaro ES lėšos, Utenos rajono savivaldybės administracijos lėšos ir privačios lėšos. Įgyvendinami projektai ES lėšomis finansuojami 90 proc., savivaldybė prisideda 10 proc., kuriuos skiria socialinės atskirties projektų finansavimui. Likusi dalis yra privačios projektų vykdytojų lėšos. Įpusėjus strategijos įgyvendinimo laikotarpiui, įgyvendinama 17 bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų, iš kurių devyni skirti socialinės atskirties mažinimui Utenos mieste, o aštuoni – įvairių, neformalių verslumo iniciatyvų vykdymui ir neaktyvių darbingų gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimui.

Utenos rajono savivaldybės informacija